| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

A6 Ilse Santokhi  Rosie Kali, J Hirasing, Paramaribo

Page history last edited by Nila Pershad 14 years, 2 months ago

Hallo allemaal,

 

Hoe gaat het met jullie? met ons best! Wij zijn van de J. Hirasingschool: mevr. Ilse Santhoki en mevr. Rosie Kali en de leerlingen van 2B. 

 

 

 

 

 

 

Wij leerlingen van 2B zijn bezig met het opstellen van vragen over het thema vrijetijdsbesteding van de jongeren. Wij vinden het leuk om over dit thema vragen op te stellen, omdat wij nieuwsgierig zijn hoe anderen hierop zullen reageren. Het is een hele discussie geworden, omdat er verschillende meningen hierover zijn. het is leuk om in groepsverband en op deze manier te werken, waarbij je je eigen mening kan geven. Wij zitten met 13 leerlingen in klasse 2B.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.