| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Samenvattingen

Page history last edited by Christophe Reijman 13 years, 10 months ago


 
Week 8 en 9:  03 mei 2010 - 21 mei 2010
In deze periode maken de leerlingen een samenvatting waarin ze verslag doen van het proces, de vragen en de antwoorden. Het is een prima moment voor reflectie op het eigen leren.

 


 

A1: Ireen Martodikromo /  Ingrid Belfor-Rudge, George Asin, Paramaribo

Samenvatting:

 

 

 

Ad 1. Welke vraag stelden we?

Vraag: 

Een ieder heeft zeker wel iets waarmee hij/ zij zich bezighoudt in zijn/ haar vrije tijd.Dat kan van persoon tot persoon verschillen als we letten op culturele achtergronden, leeftijd, interesses enz.

Wat is vrije tijdsbesteding voor jullie  ?

Subvragen:

- Wat doe je in je vrije  tijd?

- is er voor jullie ook "niet vrije tijd"? Zo ja wat  moet je daar dan in doen?

- In hoeverre bepaal je zelf  of bepalen je ouders de balans tussen vrije en niet-vrije tijd

 

Ad 2. Wat wisten we zelf van te voren?

Vrije tijdsbesteding is de tijd die we besteden aan iets dat we graag doen, hetzij een hobby, een bepaalde tak van sport, wandelen, naar tv kijken of zelfs gewoon zitten luieren, maar dan wel wanneer we vrij zijn van onze dagelijkse verplichtingen.

Vrijetijdsbesteding is erg belangrijk, omdat een ieder in de gelegenheid moet worden gesteld om los van hun dagelijkse verplichtingen, iets te doen om tot rust te komen of zich te ontspannen om weer in balans te komen.

Een ieder doet zeker wat aan vrije tijdsbesteding, maar dan op zijn/haar eigen manier.

Daarbij spelen persoonlijke interesses, culturele achtergronden, leeftijd enz. een belangrijke rol.

 

Ad 3. Welke antwoorden kregen we binnen?

De antwoorden die we binnen kregen, verschilden nauwelijks met dat wat we zelf al wisten.

Men is van mening dat vrije tijdsbesteding belangrijk is. Een ieder doet het op zijn/haar eigen manier, zolang men leuk bezig kan zijn.

Sommigen hebben meer dan 1 activiteit waarmee ze zich bezighouden als vrije tijdsbesteding, maar de meest voorkomende  activiteiten als vrije tijdsbesteding zijn sporten, wandelen, computeren, gamen en t.v. kijken.

Ouders spelen ook een belangrijke rol bij het bepalen van de vrije tijdsbesteding, omdat zij willen voorkomen dat het schoolwerk verwaarloosd wordt.

 

Ad 4. Kloppen de antwoorden met elkaar?

Het grootste deel van de antwoorden komt overeen. Er zijn haast geen tegenstrijdige antwoorden binnengekomen omdat men dezelfde meningen is toegedaan.

 

 

Ad 5. Wat hebben we van de antwoorden geleerd?

Ondanks het verschil in milieu, komen de vrije tijdsbestedingen overeen. Het niveau waarop deze plaats vindt, verschilt echter wel vanwege de financiele situatie van de kinderen en de accomodatie die beschikbaar is.

Een ieder is het vrijwel mee eens dat vrije tijdsbesteding erg belangrijk is en daarom zouden we elkaar moeten stimuleren om op een positieve manier gebruik te maken van onze vrije tijd.

 

Ad 6. Wat is onze conclusie?

Als we kijken naar de vrije tijdsbestedingen in Nederland en Suriname, merken we dat ze veelal overeenkomen. Er blijkt wel een niveauverschil te zijn door de afwezigheid van goede accomodatiemogelijkheden.

De regering zou daarbij een belangrijke rol kunnen leveren, door buurtcentra op te richten in verschillende buurten, zodat de kinderen zich op een positieve manier kunnen vermaken en misschien zelfs ook op een educatieve manier.

 


A2: Mardjerie Liauw-Anjie /  Hellen van de Leuv,, Christus Koning, Paramaribo

Samenvatting: 

 

           THEMA: Vrije tijdsbesteding onder jongeren.

Voorwoord:

Bij het thema ’’Vrije tijdsbesteding onder jongeren’’ hebben wij een vraag gesteld die je met behulp van jongeren en een ênquete formulier moet worden beantwoord. We zien dat vele jongeren van computeren houden. Vandaar dat onze vraag over computeren gaat. 

De vraag die wij hebben gesteld:

Alle jongeren besteden hun vrije tijd op hun eigen manier. Één van de populairste manieren is computeren.

  1. Kunnen jullie in de klas of groep nagaan hoeveel kinderen het computeren als een vaste routine zien en ga ook na wat ze het meest doen op de computer bijv: surfen, gamen, chatten etc
  2.  

 

Wat wisten we van tevoren:

De meeste jongeren in verschillende landen houden van computeren. Veel jongeren houden ervan om spelletjes te spelen en anderen houden weer ervan om te msn-en of op facebook etc. te gaan. Weer een ander deel van de jongeren hun ouders kunnen het niet permitteren om een computer in huis te hebben, maar kunnen wel een SRD3,- missen om hun kind naar een cybercafé te gaan. En weer een ander deel gebruikt de computer alleen voor schoolwerken z.a. scripties, werkstukken, spreekbeurten etc. Bij ons op school worden de computers het meest gebruikt voor werkstukken. De leerkrachten gebruiken het voor het opstellen van repwerken of andere gevallen.

De voordelen en nadelen van het computeren:                                                                                

Voordelen:    

Je kan je kennis verrijken.                                                                                                                                                                   Je kan in contakt komen met vrienden (mensen) in andere landen (communiceren).                                                                       Je kan informatie voor een spreekbeurt etc. zoeken op het internet.

Nadelen:       

Je kan verslaafd raken aan de spelletjes.                                                                                                                                           Je kan in contakt komen met criminelen.                                                                                                                                                            Er zijn verschillende roddel sites, porno sites. Roddel sites als: www.mamio.com en porno sites als: www.liveporno.com, www.hotsex.com etc.

 

Wat wij vinden van de antwoorden op onze vraag:

Van de meeste scholen waren de antwoorden goed, maar één van de scholen heeft antwoord gegeven in één regel. Dat vonden wij niet zo best, maar wij konden er niets aan doen.

 

 

 

Onze conclusie:

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de meeste jongeren computeren als een vaste routine zien. Ze zitten bijna elke dag achter de computer. Op de verschillende beroemde sites z.a. hyves, msn, facebook, hi5, you tube of spelletjeseiland. Het computeren heeft zijn voordelen en zijn nadelen, maar wij moeten weten als we de slechte kant opgaan of de goede.

 

 

 

                                                                       GROETJES VAN: KLAS 2A CHRISTUS KONINGSCHOOL

                                                                                                      

                                                                                                            

                                                                                                 

 

 

 


A3: Patricia Soerodimedjo /  Hillary Karso-Dors /  Marijette Nahar, Joh.Vrolijkschool, Lelydorp - distr. Wanica

Samenvatting:

 

De vraag die wij stelden was:

In onze vrije tijd luisteren we allemaal naar muziek, maar we hebben allemaal een aparte smaak, niet altijd de juiste

volgens de ouders. 

Sommigen houden van Rock, weer anderen van Hip Hop, R&B enz. Sommigen zien Hip Hop en R&B als slecht muziek.

De vraag is nu bestaat er "slechte" en "goede" muziek? Wat is jullie mening hierover?

 

Wat wisten we zelf van tevoren?

We wisten zelf wel dat er vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen 'goede' en 'slechte' muziek.

Als slechte muziek wordt vaak gezien; Heavy Metal en House muziek.

Er zijn ook liederen waarbij de teksten indruizen met onze morele waarden en normen.

Bijv. Sexueel getinte teksten

       Teksten met opdrachten die uitgevoerd zouden moeten worden zoals, kill yourself, beat your mama etc.

        Deze teksten kunnen dan leiden tot zelfmoord. 

 

Als goede muziek ziet men vaak; religieuze songs, love songs etc.

De teksten uit deze liederen werken vaak motiverend en velen putten er kracht uit.

 

Welke antwoorden kregen we binnen? 

 

De antwoorden die wij allemaal binnen kregen kwamen overeen met onze mening over 'goede' en 'slechte' muziek.

Het is wel zo dat men van mening kan verschillen.

Wat de ene goed vindt hoeft de ander nog niet goed te vinden.Maar een ieder was wel van mening dat er in sommige muziekgenres, vaak negatieve teksten voorkomen en te vaak krachttermen gebruikt worden.

Muziek zou vaker gescreend moeten worden.

 

Kloppen de antwoorden met elkaar? Zijn ze niet tegenstrijdig.?

De antwoorden kloppen met elkaar en zijn niet tegenstrijdig.

Een ieder had ongeveer dezelfde mening.

Alen verschilden bij enkelen de muziekgenres.

Want ook een enkel vond R&B slecht. Weer een ander HIP HOP.

We zijn er enorm blij om dat onze mening niet verschilde van de rest.

 

Wat hebben we van de antwoorden geleerd?

 

De antwoorden hebben ons geleerd dat men wel van mening is dat er 'goede' en 'slechte' muziek bestaat.

Als slechte muziek wordt gezien ,muziek met negatieve boodschappen in de teksten en waarbij er veel krachttermen worden gebruikt.

Rustig muziek en religieuze songs ziet men als goede muziek omdat die positieve boodschappen brengen en je er veel kracht uit kan putten.

Muziek heeft een onschatbare waarde ,want veel muziek werkt ook ontspannend bijv. Zouk, merengue .

 

Wat is onze conclusie?

 

Onze conclusie is;

Er bestaat 'goede' en 'slechte' muziek!

Goede muziek heeft een positieve uitwerking.

Slechte muziek heeft een negatieve uitwerking die uiteindelijk ook kan zorgen voor het ontwrichten van de maatschappij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A4: Stephan van den Hoff, Lorentz Lyceum, Arnhem

Samenvatting: 

 

Ad 1. Welke vraag stelden we?  

We willen graag dat jullie onderzoeken hoe het gesteld is met het uitgaansleven onder jongeren in jullie buurt.

Zoek een aantal jongeren om vragen aan te stellen over hun uitgaansleven. Zorg dat je  6 jongeren kiest tussen 13 en 18 jaar (één van 13, één van 14, één van 15, één van 16, één van 17, één van 18). Kies ongeveer even veel meisjes als jongens. 

Formuleer een aantal vragen op het gebied van:

o        gaan ze uit? zo ja, hoe vaak

o        type uitgaan (café, terras, disco, bioscoop, etc.)

o        mate van alcohol gebruik.

o        uitgaanstijden

o        muziekkeuze

o        kledingkeuze

o        transport (lopen, fiets, bus, taxi, etc.)

o        uitgaven tijdens uitgaan 

 

 

Ad 2. Welke antwoorden kregen we ongeveer binnen?

 Sommige groepen hebben een tabel gemaakt, met daarin een overzicht van de verschillende leeftijden en de antwoorden op onze deelvragen. Andere groepen hebben ervoor gekozen om het antwoord in één verhaal te gieten.

 

Ad 3. wat zijn de grote verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende jongeren ?

 

Er bestaat een verschil in inzicht over wat uitgaan precies inhoudt. Een aantal van onze leerlingen vindt naar de bioscoop niet uitgaan, terwijl andere jongeren uit Nederland en Suriname dit wel onder ‘uitgaan’ vinden vallen. Ook het bezoeken van de ‘Mall’ valt volgens onze leerlingen niet echt onder uitgaan, terwijl Surinaamse jongeren dit wel onder ‘uitgaan’ scharen.

Op het gebied van muziekkeuze zijn er grote verschillen tussen Nederlandse en Surinaamse scholen. Stijlen als Reggae, Kaseko en Bollywood komen jongeren in Nederlandse uitgaansgelegenheden niet veel tegen.

Verder valt op dat Nederlandse jongeren meer geld lijken uit te geven. Dit is niet zo verbazingwekkend, omdat de prijzen voor een drankje in Nederland veel hoger zijn, maar ook omdat Nederlandse jongeren over het algemeen wat meer te besteden hebben.

Surinaamse jongeren lijken op jongere leeftijd uit te gaan. Het viel onze leerlingen op dat 13 jongeren aangeven uit te gaan. Dat zie je in Nederland niet veel. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat er verschil in inzicht van bestaat over wat uitgaan precies inhoudt.

Zowel in Suriname als in Nederland wordt er redelijk gedronken. Wat onze leerlingen opviel wat dat in Suriname redelijk veel wijn gedronken wordt door jonge leerlingen. Wijn is voor de leerlingen in onze groep geen favoriet drankje.

Op het gebied van vervoer bestaan er grote verschillen tussen veel Nederlandse jongeren en Surinaamse jongeren. Nederlandse jongeren gaan vaak op de fiets of met de bus naar een uitgaansgelegenheid. Surinaamse jongeren geven aan vaak met de auto/taxi te gaan of te lopen.

Tot zover onze samenvatting.

 

 

 


A5: Daniëlle Hierink , Het Noordik, Almelo

Samenvatting: 

 

Beste leerlingen en docenten!
 

Als eerste bedankt voor het beantwoorden van onze vraag!! Er zaten heel uitgebreide en interessante antwoorden bij!

 

'Spelen jullie wel eens gezelschapsspellen (bordspellen)? En zo ja, welke?  Wat zijn de spelregels? Waarom is het een leuk spel? Met wie speel je de spellen? Wanneer jullie nooit bordspellen spelen, spelen jullie dan wel spelletjes op de computer? En zo ja, welke?'

 

Alle leerlingen uit KT12 hebben jullie antwoorden bekeken. We hebben allemaal andere dingen opgemerkt. Hieronder hebben we opgeschreven wat ons opviel tijdens het lezen van jullie antwoorden, wat we leuk vonden om te lezen en welke verschillen we opmerkten.

 

 Hallo ik ben Talitha en hieronder schrijf ik wat mij is opgevallen aan jullie antwoorden:

A1-> Jullie spelen wel ongeveer dezelfde spelletjes als bij ons! De Surinaamse Monopolie is wel ongeveer hetzelfde als bij ons. Hier spelen ook veel kinderen games op de computer. En spelen ook bordspellen met familie.
A2-> Bij ons mogen we niet met een mobiel of een mp3 of mp4 op school lopen! Bij jullie dus wel, dat lijkt me wel erg leuk eigenlijk!
A3 –> Als het regent bij jullie, dan spelen jullie bordspellen want dan kunnen jullie niet buiten gymmen, wij gaan dan gewoon binnen in de zaal gymen.
A4 -> Hetzelfde wat bij ons ook is, is dat monopolie ook hier het beroemdste spel wel is. Ook vinden wij hier spellen ook erg leuk!
A6 -> Dat er maar een paar liever bordspellen spelen dan zitten te gamen! Hier willen de meeste(vooral de jongens) liever achter de playstation of de Xbox.
A7 -> Het is hetzelfde ongeveer, hier spelen we het ook met familie en vrienden en spelen we ook dezelfde spellen.
A8 -> Jullie spelen het meeste mens-erger-je-niet!
A9 -> Het spel Kolonisten van Kattan ken ik helemaal niet! Het lijkt me wel een leuk spel! Poker is bij ons wel bekend!
A10 -> Ook hier is monopoly het beroemdste spel. Ze hebben ook dezelfde spelregels. Ik denk dat hier Call of Duty ook wel het beroemdste computerspel is!

 

Matthijs en Tiffany schrijven het volgende:
Surinamer’s  hebben andere spelregels voor monopoly. Zodat het sneller gaat. Op de school Lelydorp mogen ze bordspellen doen als het regent en niet op het veld kunnen gymmen.  De meeste klassen hebben een enquête gehouden. De meeste scholen hadden mens erger je niet als favoriete spel.

Groetjes Mattijs


Ik vond het heel erg interessant om te lezen wat andere mensen doen. Ik vond het echt grappig om te lezen. Om alle vragen te bedenken, was heel gezellig. Ja zijn niet echt heel veel verschillen! De mensen, hadden ongeveer wel dezelfde spelletjes maar niet altijd, de zelfde spelregels.
Groetjes Tiffany

 

Demi viel het volgende op:
De meest opvallende dingen? Heel veel kinderen spelen het spel “dammen”,ook het spel “mens-erg-je-niet”wordt vaak gespeeld. Maar het meest favoriete spel is dan toch “monopoly”. Wat mij ook opvalt is het computerspel “call of duty”dat ken ik niet en ik heb er ook nog nooit van gehoord. Ook spelen ze de meeste spellen binnen. De meeste scholen hebben wel ander spelregels en andere manieren om het te spelen. En wat mij ook opvalt is het antwoord: de meeste kinderen spelen buiten… dat had ik niet verwacht.

 

Esmay schreef het volgende:
Bij andere scholen en bij ons is niet veel te verschillen tussen de spellen!                                            

Mens-erger-je-niet, Monopoly & Kaarten doen wij ook maar de andere scholen die meedoen doen dat ook. Kattan het spel heb ik nog nooit van gehoord misschien meer mensen niet maar dat kun je altijd gaan leren. Gym gaat bij ons altijd door. Als het regent dan gaan wij gewoon binnen gymen en als het mooi weer is gymen wij buiten.                                                                                                                    

Vorige week gingen we buiten gymmen en dat gaan we doen totdat het  weer kouder wordt!
Wij doen met gym vaak trampoline springen of voetballen, Wij doen geen bordspelletjes en dat soort dingen met de gym les!
De regels bij ons op school zijn ook anders!
Wij mogen niet met een mobiel of MP3 op school.
Als ze je zien met mobiel of MP3 dan wordt hij in beslag genomen.
Meestal krijg je hem aan het einde van de week terug maar als hij vrijdag`s in beslag is genomen krijg je hem gewoon een week later terug!
Mij is het nog nooit overkomen!
Op de computer mogen wij ook spelletjes doen alleen normale spelletjes.
Geen kwaadaardige spelletjes en schietspellen met moord.
Als je dat wel doet op de computer kun je een verbod krijgen van een week.
Dan mag je een week lang niet meer achter de computer.

 

De conclusie van Maurice is:
Ik zie heel veel van dezelfde spellen in Suriname die ook in het Nederlands zijn! Als je kijkt naar monopoly die is hetzelfde als bij ons.
Jullie hebben ook mens erger je niet en Surinaams dammen.
Goede speluitleg en ook leuke plaatjes van de spellen!
Als je kijkt naar de spellen dan zien ze ongeveer hetzelfde uit als die van ons!
Wat mij ook opvalt is dat alles bijna hetzelfde is als bij ons hier in Nederland.
Op scholen spelen ze zelf geen spelletjes maar wel in hun vrije tijd,
Als je geen spelletjes mag spelen moeten ze zich met iets anders vermaken!
Ze maken ook wel hun eigen spelregeltjes erbij, dat is niet erg de bedoeling van het spel.

De conclusie is dus jullie spelen bijna dezelfde spellen als bij ons hier maar dan weer met andere versies of andere spelregels!!

 

En tot slot kunnen jullie hieronder de bevindingen van Britt lezen:

Ik vind het wel leuk hoe uitgebreid sommige mensen en scholen de vraag hebben beantwoord. De site van de wiki is sowieso wel leuk, want er staat heel veel op. En zo kom je wat te weten over andere scholen en ook scholen in andere landen. Heel veel mensen hebben de vraag goed en uitgebreid beantwoordt en zo hebben wij dus ook echt antwoord op onze vraag.

Als wij gym hebben doen wij nooit bordspellen maar wij spelen altijd spellen met elkaar en sporten. En we hebben op maandag 1 uur gym, en op woensdag 2 uur gym achter elkaar. Als het bij ons winter koud of er is regen gymen wij in de gymzaal. Als het lekker weer is en het gras niet al te nat dan gymen we buiten op een groot voetbalveld. En we moeten dan eerst ongeveer 1 kilometer hard lopen/joggen. In het begin als we weer buiten gymen kan niet iedereen zo snel rennen. Maar hoe vaker we het doen, hoe harder we kunnen rennen. Verder wisselt het bij ons af wat we doen bij de gym.

Verder doen de meeste mensen bij ons ook spelletjes op de computer. De meeste mensen uit onze klas vinden dat leuker dan een bordspel zoals dammen of monopoly. Ik speel zelf nooit spelletjes op de computer, of bordspellen. Maar ik zit altijd op msn en hyves op de computer.

 

Dit waren enkele van onze bevindingen.

 

Groetjes de leerlingen uit KT12!

 

 

 

 

 


A6: Ilse Santokhi  /  Rosie Kali, J. Hirasing, Paramaribo

Samenvatting:

1. Welke vraag stelden we? 

   Sport houdt ons fit en gezond, toch besteden vele jongeren hun vije tijd op

    een andere manier dan te sporten. 

1.  Hoe actief houden de jongeren zich bezig met sport in hun vrije tijd ? 

2.Hoe kunnen zij anderen motiveren om ook aan sport te doen in hun vrije 

  tijd?

 

2. Wat wisten we zelf van te voren?

We wisten wat de leerlingen om en bij zouden schrijven. Dit vanwege het feit dat ze onderling ook praten tijdens vrije lesuren ( over hun vrije tijd )

 

3. Kloppen de antwoorden met elkaar?  Zijn ze niet tegenstrijdig?

De antwoorden kloppen niet met elkaar, omdat de sportactiviteiten op de scholen verschillen. Sommige scholen zijn beter geaccomodeerd. Er zijn heel wat scholen waar sportfaciliteiten ontbreken.

 

4. Wat hebben we van de antwoorden geleerd?  

Uit de antwoorden hebben wij geleerd dat kinderen meer sportactiviteiten willen, vooral in hun eigen buurt. Het kost geld om elders (ver van huis) te gaan voor b.v. zwemmen, volleyballen, enz. Omdat dat veelal ontbreekt, zitten ze voor de computer.

 

5. Wat is onze conclusie?

Vrijetijdsbesteding in deze tijd verschilt niet veel. De kinderen besteden hun tijd liever voor de computer / schows / chillen. Vrijetijdsbesteding betekent ontspanning van de kinderen en ze moeten steeds op een positieve manier deze tijd besteden. In het buitenland besteedt men meer geld aan sport (accomodatie is beter). Bij ons gaat het meer om de financien. er zouden meer sportcentra moeten komen, vooral in arme wijken. Zo zou men kinderen van misdaad en drugs kunnen afhouden.

 

 


A7: Gerrit Lemans, Het Noordik, Almelo

Samenvatting: 

 

 

 

 

 


A8: Ardjosodirjo Audrey /  Moriah Muriel /  Jessica Gefferie, Wim Bosverschuurschool, Paramaribo

Samenvatting: 

We hebben de antwoorden van jullie doorgenomen en hebben dan de volgende samenvattingen van gemaakt.

Onze vraag luidde:  Wat jullie allemaal doen wanneer er een leerkracht afwezig is en hoe jullie invulling geven aan je zaterdag?

 

We wisten van te voren helemaal niets over de invulling van vrije lesuren bij jullie. Uit jullie antwoorden blijkt echter dat er weinig verschil is met ons wat dat betreft. Wat ons wel opviel was dat er op scholen vooral in Nederland de leerlingen meer keuzes hebben bij zo'n vrij lesuur. Ze mogen bijvoorbeeld naar huis, wat bij ons helemaal niet mag. Een overkomst is ook dat wij tijdens 'vrije lesuren' klassegesprekken voeren. Als er stagiares zijn komen die meestal ook oefen lessen geven.

Wat de weekenden betreft zijn de dingen die we doen hetzelfde.

Wij hebben vol belangstelling de informatie over de manier waarop jullie je de vrije lesuren doorbrengen doorgenomen.Wij hebben gemerkt  dat er veel overeenkomst is,en haast geen verschillen in het invulling geven van de vrije lesuren die ons ten deel vallen.We zijn tijdens het uitvoeren van de opdrachten veel meer te weten gekomen en kunnen deze informatie goed gebruiken.   

 

 

 

 


A9: Hans Effing,  Ellen Janse, de Grundel, Hengelo

 

 

De samenvatting van klas 1BK1 Parkcollege De Grundel.

 

Wij hebben samen de antwoorden van jullie doorgelezen.

 

Onze vraag was wat jullie allemaal organiseren met je klas.

 

We wisten eigenlijk niet veel van te voren. Wij waren wel benieuwd

of er leuke ideeen tussen zitten voor onze eigen klas.

 

De antwoorden zijn leuk om te lezen.

Sommige activiteiten kennen we al wel.

Maar er zitten ook heel leuke ideeen tussen voor een activiteit .

Wij zijn vooral benieuwd naar  wat de kinderen in Suriname

allemaal ondernemen.

Wij hebben wel wat moeite met de lange teksten op het scherm.

Misschien is het wel leuk om korte zinnen te maken. Je kunt de zinnen

dan afwisselen met een tekening of een picto.

We hebben de foto’s en de filmpjes heel erg leuk gevonden.

Onze boys uit 1BK1 vinden de zingende lady’s ge-wel-dig.

 

Het lijkt ons wel wat om ook snoeppauzes te hebben.

Wat voor snoep bedoelen de kinderen?

En bij elkaar thuis eten….. dat lijkt ons wel wat!

 

Wat hebben wij “geleerd”.

 

Op alle scholen worden best veel  leuke dingen georganiseerd.

Er is een kerstdiner met Kerstmis.

Gek, in Suriname is het wel 25 graden met Kerst…. Hebben jullie

dan kunstsneeuw?

Bij een tussenuur mogen de andere kinderen ook niet weg van school.

Sommige kinderen noemen 5 december een Verwendag.

 

Onze conclusie.

De kinderen hebben het erg naar hun zin op school; er zijn een heleboel

leuke activiteiten.

De schooltijden zijn wel eens verschillend; in Suriname begint de school veel vroeger.

En veel kinderen moeten best lang reizen. Wat moeten die kinderen dan wel

vroeg opstaan!

De twee jongens uit Vriezenveen die mee zijn geweest naar Suriname

zijn grote bofkonten! Wij zijn echt jaloers op hen.

 

 

 

 


A10: Christophe Reijman, Jac. P. Thijssecollege, Castricum

Samenvatting: 

 

Hallo allemaal!

 

Bedankt voor het beantwoorden van onze vraag. We hebben heel veel antwoorden gekregen van jullie. Sommige verschilden wat van elkaar, maar andere weer niet.

 

Dit was onze vraag:

Wanneer hebben jullie eigenlijk vakantie? En als je vakantie hebt, ga je dan wel eens weg uit je stad of dorp? Zo ja, waar heen dan? Zo nee, wat is dat de top 3 van leukste dingen die je in jouw stad of dorp kan doen?

 

We kregen veel keren te horen dat er de Kerstvakantie was, de Paasvakantie en de Grote vakantie. Dit antwoord kwam van de scholen uit Suriname. We zien dat de vakanties dan wel wat verschillen met die van ons. We hebben door het jaar heen ook veel andere vrije dagen, en herfstvakantie en meivakantie en voorjaarsvakantie.

 

De top drie zagen we eigenlijk bij niet iedereen. Dat vonden we wel jammer. Van wie we ze wel hebben gekregen stond chillen bij iedereen er wel bij. Dat was wel leuk, want dat doen wij ook graag.

 

groetjes van klas 2Mc en 2Md

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.